SADECE ABONELERE GÖNDERİLEN AYLIK İSLÂMİ EĞİTİM MECMUASI

 

                              "MİSAK" Mecmuasının  Amacı  ve  Gayesi:

           "Bir  Hadis-i  Şerif'te  Hz. Peygamber (SAV) : " - İlim öğrenmek her  Müslüman erkek ve kadın zerine farzdır"  buyurmuştur. İlim aynı zamanda  peygamberlerin bıraktığı bir mirastır" (2) diyerek, önemli bir  inceliğe  işaret  etmiştir.  Çünkü  her ibadet, ancak ilimle eda edilebilir.  Allahü  Teala   (cc)'nın   kitabında  ve  Resûl-i  Ekrem (SAV)'in  sünnetinde  "ilim ehli" (Rasihûn zümresi) hassaten zikredilmiş ve "Alimlerin peygamberlerin varisi" olduğu belirtilmiştir.  Muhakkak ki ilim, salih  amel   için   zaruri  olan bir vasıtadır. Elinizdeki bu aylık  mecmua;  tebliğ  ve  eğitim  hizmetine taliptir. Eğitimin düzenli olabilmesi için, sadece ve sadece abonelere  gönderilecektir.  Gazete bayilerinde ve kitapçılarda satışa arzedilmeyecektir.   Buna  bir  anlamda  "Kapalı Devre"  yayın  dememiz mümkündür. Niçin  buna  ihtiyaç  hissedilmiştir?

   Türkiye'de İslâm'a hizmet niyetiyle çıkarılan birçok yayın organı vardır. İnsanların düşüncelerinden   ve  inançlarından dolayı cezalandırıldığı bir ülkede, İslâm'ı tebliğ etmek kolay değildir. Dolayısıyla "İslâm'ı tebliğ etme niyetiyle" mecmua  çıkaran  kardeşlerimizin ihlâsından şüphe edemeyiz. Ancak Türkiye'de "Kapalı Devre" olarak çıkarılan ve İslâmi eğitime  ağırlık  veren  bir  yayın  organı  yoktur.  Bazı  önemli  konular;  değişik  sebeplerle  ve  baskısı  yüzünden  gündeme  getirilememektedir.  Müslümanlar  arasındaki  ilişkileri (sosyal  sistemi)  ve  İslam  Fıkhındaki  siyasi  rejimi  konu  alan  araştırmalara  (değişik  sebeplerle)  yer  verilememektedir.  Misak  bu  boşluğu  (gücü  nisbetinde)  doldurmaya  gayret  edecektir."    (Misak  Mecmuası, Sayı:1,  sh:1)

Genel Bilgiler...

MİSAK   MECMUASI,   GAZETE   BAYİLERİNDE   VE   KİTAPÇILARDA   SATILMAZ.

Yurt içi aboneliği için;
Bir yıllık   abone   ücretini   50 TL. (lütfen önceden öğrenerek)en yakınınızdaki   PTT'den  posta  çekiyle  Misakın  499943  no'lu   hesabına yatırmanız yeterlidir.

YURTİÇİ   Posta çeki Hesabı   No: 499943

Cihan Sk. 33/5 Sıhhıye  06430   Ankara Tel: 0(312) 231 17 03   Fax: 0 (312) 229 87 22

Almanya aboneliği için;
Bir yıllık   abone   ücretini (30 Euro) Bayram  Ali   Yıldız   Braunschweig/ Deutsche Bank Konto No: 338430201 BLZ: 27070024 hesabına Misak   aboneliği  diye   yatırıp   Bayram   Ali   Yıldız´a   haber   vermeniz   yeterlidir.
Bayram Ali Yildiz
Jahnstr.23 / 38118 Braunschweig Tel: 05312808321
e.Mail: el-emin@web.de

Yurt  dışı aboneliği için;
Bir yıllık abone ücretini  (30 Euro)  veya döviz karşılığını)  Vakıf  Bank   Yenişehir  Şubesi  Döviz   Hesabı  (DTH) 4000186  no'lu  hesaba  yatırmanız ve banka dekontunun   fotokopisini   göndermeniz   kafidir.

YURT  DIŞI   
Vakıf  Bank Yenişehir   Şubesi (DTH) No: 400018

GENİŞ   BİLGİ    İÇİN:
Cihan Sk. 33/5 Sıhhıye  06430   Ankara Tel: 0(312) 231 17 03   Fax: 0 (312) 229 87 22

Sahibi:
KARAR BASIN VE YAYINCILIK A. Ş.' Adına
Yönetim  Kurulu  Başkanı  HÜSNÜ  AKTAŞ

Yazi  İşleri Müdürü
AHMET TÖRET

Abone  ve  Halkla  ilişkiler Müdürü
Ünal   Karakurt

İdari  İşler Müdürü
MEHMED  EMİN  BOSTANCIOĞLU

Yönetim  Yeri  Yazışma Adresi
Cihan Sk. No.33/5 06430  Sıhhıye  Ankara Türkiye
Tel: (312) 231 17 03 Fx: (312) 229 87 22

Yıllık   Abone   Bedeli
Yurt  İçi   50.-TL.
Yurt   Dışı  30-Euro  . 
Posta Çeki No. MİSAK  MECMUASI  499943

Yurt  Dışı  Havale

KARAR   A.Ş.  Türkiye   İş  Bankası   Necatibey   Şubesi   Döviz   Hesabı  No.  4222 30103366293

Dizgi & Mizanpaj
KARAR  Basın   ve   Yayıncılık  A.Ş.  Ünal  Karakurt- Murat  Aksakal   Tel:  (312) 230 65 27

Almanya temsilciliği
Bayram Ali Yıldız

Jahnstr.23 / 38118 Braunschweig Tel: 05312808321
e.Mail: el-emin@web.de

Braunschweig/ Deutsche Bank Konto No: 338430201 BLZ: 27070024

İstanbul Temsilciliği
İskenderpasa Mh. İskenderpasa Sk. No:4/10 34260 Fatih Tel: (212) 532 18 66

Dizgi & Mizanpaj
KARAR Basin ve Yayincilik A.S. Tel: (312) 230 65 27

Teşekkür, Teklif ve Bir Hatırlatma

Allahû Teâla (cc)'nın lütf-û inayetiyle mecmuamız 1990 tarihinden itibaren yayınlanmaya devam etmektedir. Bütün abonelerimize bugüne kadar gösterdikleri hassasiyetten dolayi teşekkür ederiz. Kardeslerimizden kendi abonelerini yenilemelerini istirham ediyoruz. Zengin olan müslümanlar kendi abonelerini yenilerken; bulunduklari yerin cezaevini ve İmam-Hatip Lisesi kütüphanesini veya okumak isteyen fakat mali imkânı olmayan fakir ögrencileri abone edebilirler. Üç abone bedelini, mecmuamızın posta çeki hesabına yatırmaları kafidir.. Posta Çekleri "ON LINE" sistemine geçtiğinden, bazen isim ve soyadı dışında bir bilgi aktarılmamaktadır. Aksamaya meydan vermemek için, posta çeki alındısını veya fotokopisini bize göndermeyi ihmal etmeyiniz.