DERSLER


Eğitimde dikkat edilecek hususlar

1. Allahû Teâla (cc)'nın rızasını kazanmak niyetiyle işe başlamak farzdır. Dolayısıyle derslere hazırlıklı gelinmeli

    ve  usûle riayet edilmelidir. Vakit konusunda hassasiyet gösterilmelidir.

2. Önemli meselelerin not edilmesinde ve ezberlenmesinde fayda vardır.

3. Asgari beş kişilik bir cemaat halinde takip edilmelidir.Her mükellef sabırlı olmalı ve edebe riayet etmelidir.

    Fütüvvet ahlâkı, kardeşini kendi nefsine tercih etmeyi beraberinde getirir.

4. Öğrenilen noktalarda (amel hususunda) titizlik gösterilmelidir. Zira ilim, salih amelin vasıtasıdır.

5. Mükellef, bildiklerini en yakınlarına öğretmelidir. Bu esnada ihlâsa ve mülayemete riayet edilmelidir.

6. Verilen kaynak eserlerin dışında, diğer sahih kaynaklardan faydalanılabilir.

7. Toplam süre sekiz aydır!.. Mutlaka her konudan 70 puan üzerinde not almalidir..

 

DİKKAT

Yukardaki şartlara uygun eğitim proğramından istifade etmek isteyen kardeşlerim evvela Misak Dergisi abonesi olmalı. (Misak dergisine abonelik!) ve akabinde huzeyfe_@hotmail.com   adresine Müracaat ederek genis bilgi isteyebilir.